Νομικά μέτρα άμυνας κατά τραπεζών και εισπρακτικών εταιρειών
του Ιωάννη Μ. Παπαγιάννη*

28 Νοεμβρίου, 2022 admin 0

Η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης εναντίον φερόμενων οφειλετών ξεκινάει μετην επίδοση δικαστικής απόφασης ή διαταγής πληρωμής, η οποία εκδίδεται από τοδικαστήριο κατόπιν αίτησης της τράπεζας ή […]